Uyum ve Gelişim: AB Group Holding, çalışanlarının gelişimine ve büyümesine yatırım yapmaktadır. Bu, becerileri, bilgiyi ve yeterlilikleri geliştirmek için eğitim ve gelişim fırsatları sağlamayı ve sürekli öğrenme ve iyileştirme kültürünü teşvik etmeyi içerir.

Performans Yönetimi: AB Group Holding, net performans beklentileri belirlemek, düzenli geri bildirim sağlamak, başarıları tanımak ve ödüllendirmek için bir performans yönetim sistemi uygulamaktadır. Performans değerlendirmeleri, çalışanların performansını değerlendirmek ve iyileştirmeye açık alanları belirlemek amacıyla periyodik olarak yapılmaktadır.

İşyeri Sağlığı ve Güvenliği: AB Group Holding, tüm çalışanlarına güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamaya kararlıdır. Kazaları ve yaralanmaları önlemek için güvenlik protokolleri ve prosedürleri mevcuttur ve çalışanların güvenlikle ilgili endişelerini veya tehlikelerini bildirmeleri teşvik edilir.

Çalışan İlişkileri: AB Group Holding, çalışanlar arasında açık iletişimi, işbirliğini ve ekip çalışmasını teşvik eder. Sorunlar veya çatışmalar, yerleşik şikayet prosedürleri aracılığıyla derhal ve adil bir şekilde ele alınır ve anlaşmazlıkların yapıcı bir şekilde çözülmesi için çaba gösterilir.

Yasalara ve Düzenlemelere Uyum: AB Group Holding, iş yasaları, ayrımcılık karşıtı yasalar ve sağlık ve güvenlik düzenlemeleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, istihdam uygulamalarını düzenleyen tüm geçerli yasa, düzenleme ve endüstri standartlarına uyar.

Aktif İş İlanları